Sprachen

Udzielamy porad również w jezyku polskim

Chętnie doradzimy Państwu również w języku polskim.

Specjalizujemy się między innymi w obsłudze polskich firm działających na terenie Niemiec.

W porozumieniu z naszymi klientami opracowujemy także indywidualne pytania wraz z osobami specjalizującymi się w innych dziedzinach prawa. Dzięki temu zakres naszych usług jest wyjątkowo obszerny.

W ramach obowiązków podatkowych oferujemy Państwu między innymi następujące usługi

 • Doradztwo i informacje we wszystkich sprawach podatkowych
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych dla osób prywatnych i przedsiębiorstw
 • Reprezentowanie przed urzędami skarbowymi
 • Reprezentacja roszczeń prawnych.

  Nasze usługi dla firm


  • Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej i przejmowania przedsiębiorstw
  • Wsparcie w przygotowaniu biznesplanów
  • Wybór formy prawnej, zmiana formy prawnej
  • Zagadnienia współpracy
  • Planowanie sprzedaży i przejęcia spółki
  • Kalkulacje planistyczne

   • Sprawdzanie decyzji podatkowych
   • Współdziałanie podczas kontroli podatkowych
   • Negocjacje z urzędami
   • Postępowanie odwoławcze od decyzji podatkowych
   • Reprezentacja przed sądami podatkowymi / Federalny Sąd Skarbowy
   • Reprezentacja w sprawach karnych dotyczących podatków

     • Prowadzenie księgowości (w tym zaliczka na podatek od sprzedaży)
     • Sporządzenie rachunku zysków i strat
     • Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (bilans handlowy/bilans podatkowy)
      • Naliczanie wynagrodzenia pracowników (doradztwo w zakresie podatku od wynagrodzenia oraz ubezpieczeń społecznych dla pracowników oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców).

       Nasze usługi dla osób prywatnych


       • Deklaracje podatku dochodowego
       • Reprezentacja wobec organów podatkowych i sądów podatkowych
       • Podatek od spadków/darowizny
       • Finansowanie
       • Dochody kapitałowe
       • Dochód emerytalny
       • Dochody z wynajmu i dzierżawy
       • Planowanie działalnosci gospodarczej.